PRENÁJOM PRIESTOROV

Spoločnosť DAN Slovakia, s.r.o. ponúka na dlhodobý prenájom a prípadne aj odkúpenie jednotlivých výrobných a skladovacích priestorov hlavnej výrobnej haly , nachádzajúcej sa na ul. Novozámocká 222 (na začiatku areálu Plastiky a.s.).

K dispozícii sú aktuálne priestory o výmere 3112 m2, 513 m2, 1070 m2 a k nim kancelárske a skladovacie priestory ( samostatné a uzatvorené ) o výmere 50 – 200 m2, možné upravovať aj variabilne a to v celkovej výmere 2900 m2. Všetky prenajímané priestory majú žeriavové dráhy a plne funkčné žeriavy, umožňujúce presuny materiálov po celej ploche. Základné nájomné bez energií: 15 € / m2 ročne, príp. dohodou.

Tel. na kontaktnú osobu: p.Kúdela, +421 905 525 288