DRENÁŽNE RÚRY HDPE (DIN 4262-1) DREDAN

Flexibilné drenážne rúry sa vyrábajú z HDPE s vysokým modulom pružnosti , čo umožňuje , že finálne výrobky majú neporovnateľne vyššie úžitkové a kvalitatívne vlastnosti v porovnaní s rovnakými výrobkami z PVC.

Drenážne rúry z HDPE sa vyznačujú:

  • Vysokou flexibilitou bez ohľadu na vonkajšiu teplotu
  • Vysokou pevnosťou pri tenkej stene výrobku
  • Vysokou odolnosťou proti nárazu
  • Výrazne vyššou vsakovacou schopnosťou, danou celkovou plochou vsakovacích otvorov pri nezmenenej pevnosti a kruhovej tuhosti . Rúry DREDAN majú viac ako dvojnásobnú vsakovaciu plochu oproti PVC drenážkam a ani u jedného rozmeru nie je táto plocha menšia ako 100 cm2 na 1 meter dĺžky.
  • Podstatne vyššou odolnosťou proti zavápneniu otvorov , čo má vplyv na takmer neobmedzenú životnosť a bezúdržbové fungovanie systému
  • Vysokou ohybnosťou a následným jednoduchým a nenáročným systémom pokládky a úspory tvaroviek
  • Individuálne je možné vyrobiť rúry s rôznym tvarom perforácie a vsakovacou plochou.

 

Drenážne HDPE rúry sa vyrábajú ako jednovrstvové v rozmeroch DN 50, 65,80,100,125 a 160 mm vo farbe čiernej a žltej a tiež aj bez perforácie, ktoré možno použiť ako chráničky a odtokové potrubia pri stavbách a zariadeniach , kde sa nevyžaduje vysoká kruhová tuhosť a zároveň je potreba dosiahnutia vysokej flexibility a nízkej ceny potrubia.

Drenážne rúry sa vyrábajú v balení po 50 metrov , pričom každý balík je ukončený rovnou spojkou. Ostatné tvarovky, ako 90 °kolená, T-kusy, zátky a odbočky , ako aj obaľovacia geotextília , sú v obmedzenom množstve k dispozícii u nás ako výrobcu a zároveň sú dostupné u všetkých veľkoobchodných i maloobchodných predajcov tohto segmentu.

Fyzikálno – chemické vlastnosti boli testované autorizovanou skúšobňou VUSAPL č. 005/S-043 podľa požiadaviek normy STN 13 8740- N a dosiahnuté výsledky meraní s vysokou rezervou spľňajú požadované tlakové i nárazové vlastnosti . Kruhová tuhosť jednotlivých rozmerov drenážnych rúr sa pohybuje v rozmedzí SN 4,5 – SN 6. Na objednávku je možné vyrobiť a dodať aj drenážne rúry a chráničky HDPE s kruhovou tuhosťou SN 7 – SN 10.