POTRUBNÉ SYSTÉMY

ODVETRÁVACÍ  POTRUBNÝ SYSTÉM
PRE VNÚTORNÚ KANALIZÁCIU Z PVC–U 

Použitie: je určený na odvetrávanie budov a pre rozvod vnútornej kanalizácie s maximálnym tepelným zaťažením do 40°C

Výhody: potrubný systém je flexibilný a dá sa kombinovať s odpadným PP systémom z produkcie Plastika a.s., PP odpadný systém je možné dodávať aj v nehorľavom prevedení

HLADKÝ KANALIZAČNÝ POTRUBNÝ SYSTÉM Z  PVC - U 

Použitie: je určený na výstavbu beztlakových gravitačných stokových sietí.

Výhody: pružnosť (flexibilita) plastového potrubia, vplyvom vyšších zaťažení potrubie nepraská, pretože vďaka svojej pružnosti prenáša zaťaženie do okolitej zeminy.