STREŠNÝ PROGRAM

Strešné žľaby, tvarovky a zvodové rúry sa vyrábajú v šedej, hnedej a bielej farbe. Živnosť v I. a II. teplotnom pásme je min. 20 rokov. Výrobky sú certifikované pre Slovenskú a Českú republiku.

STREŠNÝ a ŽĽABOVÝ SYSTÉM

  • Strešné žľaby, tvarovky a zvodové rúry sa vyrábajú z materiálu PVC-CHI, podľa STN EN 607 a PND 71-61003. Určené sú na kompletáž dažďových zvodov v teplotných oblastiach I. a II. v zmysle STN 73 0540 pre účely odvodnenia striech. Vyhovujú prevádzkovému zaťaženiu v rozmedzí teplôt od -25°C do +65°C.
  • Deformujú sa pri teplote nad +75°C. Strešný žľabový systém sa navzájom spája pomocou tvaroviek s gumovým tesnením uloženým v drážkach tavroviek po celom obvode. Upevnenie žľabov pomocou hákou je spravidla vo vzdialenostiach od 500 do 800 mm, pričom minimálny spád žľabu je 5 mm na 1 m dĺžky. Na vyústenie zberného kotlíka žľabového hrdla 2R - 110, R - 135, 2R - 160 sú napojené hrdlové zvodové rúry ø 75x1,5 mm, ø 100x1,9 alebo ø 110x2,2 mm, pričom odskok sa zabezpečuje pomocou kolien ø 75/60° , ø 100/60°.